Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W PLATFORMIE AUTOLIBRE.PL


W PLATFORMIE AUTOLIBRE.PL WPROWADZONO POLITYKĘ PRYWATNOŚCI KTÓRA JEST TAKŻE CZĘŚCIĄ REGULAMINU TEJ PLATFORMY. POLITYKA PRYWATNOŚCI MA NA CELU REALIZACJĘ POSTANOWIEŃ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY AUTOLIBRE.PL. SERWIS OGRANICZA WYKORZYSTANIE I ZBIERANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM WYMAGANEGO DO UMOŻLIWIENIA UŻYTKOWNIKOM KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUTOLIBRE.PL. PLATFORMA AUTOLIBRE.PL ZAPEWNIA UŻYTKOWNIKOM REALIZACJĘ UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. UŻYTKOWNIK MA PRAWO WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO DO ICH POPRAWIANIA I ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA. WŁAŚCICIEL AUTOLIBRE.PL DEKLARUJE: ZAMIAR PODEJMOWANIA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DLA OCHRONY PRAW I USPRAWIEDLIWIONYCH INTERESÓW JEDNOSTKI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH; ZAMIAR STAŁEGO PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRATORA DANYCH, KTÓRZY PRZETWARZAJĄ DANE OSOBOWE, SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA TYCH DANYCH; ZAMIAR TRAKTOWANIA OBOWIĄZKÓW OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH JAKO NALEŻĄCYCH DO KATEGORII PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH ORAZ STANOWCZEGO EGZEKWOWANIA ICH WYKONANIA PRZEZ ZATRUDNIONE OSOBY; ZAMIAR PODEJMOWANIA W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POWOŁANYMI DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 

W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ OSOBY NARUSZAJĄCE PRZEPISY POLSKIEGO PRAWA I WSZELAKICH REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W SERWISIE, WSPÓŁPRACUJEMY Z POLICJĄ, PROKURATURĄ, SĄDAMI I INNYMI INSYTUCJAMI MAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STOSOWNYCH POSTĘPOWAŃ, W CELU DOPROWADZENIA DO SYTUACJI ZGODNEJ Z PRAWEM, W TYM POMOCY W CZYNNOŚCIACH TYCH INSTYTUCJI WOBEC OSÓB DOPUSZCZAJĄCYCH SIĘ PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA KARNEGO, KARNO-SKARBOWEGO CZY WYKROCZEŃ.


WYKORZYSTYWANIE ADRESÓW IP UŻYTKOWNIKÓW SŁUŻY JEDYNIE DIAGNOZOWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRACĄ SERWERA, ANALIZĄ NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA ORAZ W ZARZĄDZANIU SERWISEM. INFORMACJE TE W ŻADEN SPOSÓB NIE SĄ ŁĄCZONE Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW. WYJĄTKOWO SERWIS WYKORZYSTUJE PLIKI „COOKIES", KTÓRE UŁATWIAJĄ KORZYSTANIE Z JEJ ZASOBÓW. „COOKIES" ZAWIERAJĄ UŻYTECZNE INFORMACJE I SĄ PRZECHOWYWANE NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA - NASZ SERWER MOŻE JE ODCZYTAĆ PRZY PONOWNYM POŁĄCZENIU SIĘ Z TYM KOMPUTEREM. ZAPISYWANE „COOKIES” SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE W CELU UTRZYMANIA SESJI UŻYTKOWNIKA (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ STRONIE WPISYWAĆ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA, TWORZENIA STATYSTYK OGLĄDALNOŚCI DLA NASZYCH PARTNERÓW TREŚCIOWYCH I REKLAMODAWCÓW, PREZENTACJI REKLAM INTERNETOWYCH O TREŚCI NAJBARDZIEJ ZBLIŻONEJ DO ZAINTERESOWAŃ UŻYTKOWNIKA ORAZ TWORZENIA ANKIET INTERNETOWYCH I ZABEZPIECZANIA ICH PRZED WIELOKROTNYM GŁOSOWANIEM PRZEZ TE SAME OSOBY. PLIKI TE NIE GROMADZĄ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, NIE ZMIENIAJĄ KONFIGURACJI JEGO KOMPUTERA, NIE SŁUŻĄ DO INSTALOWANIA BĄDŹ DEINSTALACJI JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, WIRUSÓW LUB TROJANÓW, NIE INGERUJĄ W INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU BĄDŹ DANYCH UŻYTKOWNIKA, NIE SĄ PRZETWARZANIE PRZEZ INNE SERWISY INTERNETOWE I MOGĄ BYĆ W KAŻDYM MOMENCIE USUNIĘTE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WYŁĄCZENIE INFORMACJI „COOKIES" W PRZEGLĄDARCE NIE POZBAWIA UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO ZASOBÓW SERWISU.


INFORMACJE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKÓW SĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO NAWIĄZYWANIA Z NIMI KONTAKTU, KIEDY JEST TO KONIECZNE (NP. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA). NIEMNIEJ SERWIS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYSYŁANIA UŻYTKOWNIKOM NIEZAPOWIEDZIANYCH WIADOMOŚCI. WŚRÓD WIADOMOŚCI TYCH WSKAZAĆ NALEŻY: INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO DO FUNKCJONOWANIA SERWISU (NP. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU LUB ZMIANY REGULAMINU) BĄDŹ TEŻ TREŚCI REKLAMOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMERCYJNĄ SERWISU. ADMINISTRATOR SERWISU BĘDZIE SIĘ KONTAKTOWAŁ Z UŻYTKOWNIKAMI ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTORNICZNEJ ORAZ POPRZEZ ZAMIESZCZANIE INFORMACJI W SERWISIE.
 

UŻYTKOWNICY SERWISU MAJĄ MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU MAILOWEGO Z PRACOWNIKAMI SERWISU POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ. UŻYTKOWNICY, KTÓRZY MAJĄ PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PRAKTYK DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANYCH W SERWISIE, ALBO PRAGNĄ DOKONAĆ WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH POPRAWIĆ JE LUB USUNĄĆ, PROSZENI SĄ O WYSŁANIE ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI NA ADRES: KONTAKT@AUTOLIBRE.PL.