Polecanie ogłoszenia

Wpisz nazwę stolicy Polski
Odpowiedź na powyższe pytanie: