Opłata recyklingowa w 2016r. jak to jest naprawdę?

Opłata recyklingowa w 2016r. jak to jest naprawdę?

2016-06-28 19:55 Michał Walasik


W 2006r rząd Polski wprowadził opłatę recyklingową. Wprowadzenie jej miało uchronić nasz kraj przed zwożeniem wraków z zachodu oraz zabezpieczyć fundusze na poczet kosztów utylizacji odpadów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy wielomilionowe sumy wpłacane przez ostatnie 10 lat do NFOŚ przez nabywców pojazdów, były wykorzystywane zgodnie ze swoim celem czyli na utylizację pojazdów? Dlaczego przeciętny nabywca zmuszony dokonać wpłaty 500PLN na konto NFOŚ nie jest równie traktowany co koncerny motoryzacyjne zwolnione z takiego obowiązku? Okazuje się, że tematem zainteresowała się Komisja Europejska i dzięki interwencji administracji Unii Europejskiej, już działają nowe przepisy ustawy z dnia 27 maja 2015 r.o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zdjęła opłatę recyklingową dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju po dniu 1 stycznia 2016 r. Czy kupując dzisiaj sprowadzony samochód jesteśmy pewni, że nie musimy uiścić pięćsetzłotowej opłaty? Otóż nie. Nie liczy się data nabycia w kraju tylko data wprowadzenia na teren kraju. Kupując sprowadzony samochód musimy wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdy okaże się, że pojazd, który kupujemy np. w komisie samochodowym, wprowadzony został przed 1 stycznia 2016r. to wtedy będziemy zmuszeni do wpłaty 500PLN na konto NFOŚ. Ciekawa sytuacja ma miejsce w sytuacji gdy pojazd zakupiony był poza granicami kraju w 2015r. a wwieziony do kraju w 2016r. Wg. ustawy taka sytuacja jest możliwa i samo wwiezienie pojazdu do Polski w 2016r. powinno umożliwiać uniknięcie opłaty recyklingowej lecz ciężko będzie udowodnić przed urzędem komunikacji taką sytuację. 

 

Źródło - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/oplata-recyklingowa/